Skip Navigation
Buku Perundangan | Buku Perundangan » Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Penerbit : Fokusmedia
Tahun Terbit : 2014
Ukuran Buku : 11 x21cm
Halaman : 614
ISBN : 978-602-7842-55-7


Buku Kesatu : Orang
Buku Kedua : Benda
Buku Ketiga : Perikatan
Buku Keempat : Daluwarsa dan Pembuktian
- Undang-Undang Perkawinan
- Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria


Beli sekarang!

Harga:  Rp 75000
75000